Obsah

Veřejné zakázky obce Přestavlky

 

  • Povinná elektronická komunikace ve veřejných zakázkách od 18.10. 2018

Ode dne 18. října 2018 jsou všichni zadavatelé a dodavatelé povinni v zadávacím řízení písemně komunikovat pouze v elektronické formě. Zasílání dokumentů v listinné podobě bude (až na výjimky uvedené v § 211 odst. 3) ze zákona vyloučeno. Zadavatelé tak především nebudou oprávnění přijímat listinné nabídky, ale pouze nabídky doručené prostřednictvím elektronického nástroje.

 

  • Směrnice o veřejných zakázkách - obec Přestavlky má vypracovanou směrnici o veřejných zakázkách, která upravuje zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek a je vypracována na základě zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zakázky malého rozsahu, které nepřesahují částku 500.00,- Kč bez DPH, se na profilu zadavatele nezapisují. Postup zadávání je popsán ve schválené směrnici. 

 

  • Odkaz na platný Zákon č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek - ZDE

 

  • Profil zadavatele - obec Přestavlky - ZDE