Obsah

Karta českého turisty

v prodeji na OÚ v Přestavlkách č. 56, 413 01 Roudnice n. L. 

Cena při osobním odběru 25,- Kč

Při dodání poštou je třeba zaslat na OÚ ofrankovanou obálku s adresou a ústřižek z poštovní poukázky o zaplacení 35,- Kč na účet obce Přestavlky č. 35425471/0100

KartaKarta