Obsah

Historie obce

obec"Hora Říp je dnes jediným svědkem života, který se rozvíjel po jeho bocích a úpatích a starý tento pomník dějů mlčenlivých byl prvým, kde praotec Čech s družinou svou rozvinul stánek svůj. Jak známe podle pověsti, praotec Čech přivedl svůj lid z blízké země Chorvatské na horu Říp."
Zdejší krajina  byla záhy osídlena. Četné nálezy popelnicových pohřebišť v okolí Přestavlk dokazují osídlení lokality již v dobách pohanských. Krajinu osídlili  Bojové, Markomané, Keltové, Germáni a Římané, čemuž nasvědčují nálezy mincí z Vražkova i Černěvsi, uložené v Podřipském muzeu a po příchodu slovanského lidu v prvém století našeho letopočtu, byl osazen kraj zdejší, jak dodnes potvrzují staré pověsti lidové . Více zde 

Novinky

08.02.2020

POZOR - ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN PO DOBU DOVOLENÉ.

Detail

16.01.2020

Třídění jedlých olejů a tuků

Postup při třídění.

Detail

19.09.2019

Upozornění pro občany - příjem TKR - AKTUALIZACE!!

Změna v příjmu signálu TKR.

Detail

19.09.2019

Oznámení ČEZ Distribuce

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Detail