Obsah

Historie obce

obec"Hora Říp je dnes jediným svědkem života, který se rozvíjel po jeho bocích a úpatích a starý tento pomník dějů mlčenlivých byl prvým, kde praotec Čech s družinou svou rozvinul stánek svůj. Jak známe podle pověsti, praotec Čech přivedl svůj lid z blízké země Chorvatské na horu Říp."
Zdejší krajina  byla záhy osídlena. Četné nálezy popelnicových pohřebišť v okolí Přestavlk dokazují osídlení lokality již v dobách pohanských. Krajinu osídlili  Bojové, Markomané, Keltové, Germáni a Římané, čemuž nasvědčují nálezy mincí z Vražkova i Černěvsi, uložené v Podřipském muzeu a po příchodu slovanského lidu v prvém století našeho letopočtu, byl osazen kraj zdejší, jak dodnes potvrzují staré pověsti lidové . Více zde 

Novinky

01.04.2020

Informace o svozu odpadů v době epidemie Covid-19

Informace od svozové společnosti

Detail

18.03.2020

UPOZORNĚNÍ - ZÁKAZ !!

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Detail

13.03.2020

KORONAVIRUS - vše důležité zde!!

Veškeré důležité informace ke Koronaviru.

Detail

13.03.2020

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM - PROVOZ AUTOBUSŮ !!

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM - PROVOZ AUTOBUSŮ !!

Detail

16.01.2020

Třídění jedlých olejů a tuků

Postup při třídění.

Detail