Obsah

Současnost obce

Vážení občané, 

     dovolte mi, napsat pár vět o tom, co nás ještě v tomto volebním období čeká.      

     Dokončila se výstavba pergoly u hřiště. Kanalizace je již provozována v "ostrém režimu". Podařilo se  "zakořenit" některým tradicím - pořádání pálení čarodějnic, setkání s důchodci, rozsvěcení vánočního stromečku, hasičské závody, dětský den, závody na kolech, přestavlcké cross country, dále se pokračuje v pořádání zábav, zájezdů do ZOO a pod. Je toho opravdu hodně a je vidět, že občané v Přestavlkách mají o veřejný život v obci zájem. Nutno dodat, že na všech těchto akcích se podílejí samotní občané ve svém vlastním volnu a vše "dělají" zadarmo!!! Je tedy smutné, že se i přesto dokáže najít někdo, kdo si myslí, že se zde nic neděje a svými osobními ataky dokáže pošpinit tu neskutečnou chuť a práci této obrovské skupiny dobrovolníků. Sám neudělá pro tuto obec nic navíc, pokud to ovšem není spojeno s jeho vlastním prospěchem, to poté velice rychle dokáže změnit styl jednání. S úsměvem na tváři se dá nazvat i toto jednání tak trochu tradicí.

     O všech výše jmenovaných akcích, ale i o dalším "životě" a rozvoji v naší obci, se všichni, kdo mají zájem mohou dozvědět, na veřejných jednáních ZO a také na našich webových stránkách.

Akce, které probíhají a plány, které jsou před námi:
  • příprava výstavby "rybníka" - nádrže, která se bude mimo jiné používat na hasičské závody,

  • určitě budeme pokračovat v podpoře a v pořádání všech již zaběhnutých tradic, jako např. sportovní akce "Přestavlky bez šlápnutí", pálení čarodějnic, dětský den, ukončení prázdnin, stavění májky, vítání občánků, setkání s našimi důchodci, rozsvěcení vánočního stromku atd.,

  • budeme postupně pokračovat s rekonstrukcí chodníků a opravou silnice.

     Vážení spoluobčané, jsme připraveni neustále vylepšovat podmínky pro život v naší vísce, je ale potřeba, abychom také od vás dostali návrhy a připomínky a věděli co vás trápí či na co je potřeba se zaměřit. Vše můžete sdělit na veřejných jednáních OZ, či na OÚ v úředních hodinách, e-mailem nebo také při každodenním kontaktu s námi. Všechny návrhy či připomínky probereme a pokud to bude v našich silách a možnostech, budeme se snažit je také realizovat. Je také neustále potřeba pamatovat na to, že absolutní většina všech akcí, je a bude realizována svépomocí a opravdu je smutné potom poslouchat od některých jedinců kritiku, aniž by oni sami pro vylepšení podmínek v obci přiložili ruce k dílu.

     Závěrem mi dovolte, abychom vám popřáli v následujících letech mnoho štěstí, zdraví, zdaru a osobních úspěchů.     

 

                                                         Za OÚ místostarosta Pavel Večerka