Obsah

Šikovné ruce

Základní informace

Na podzim roku 2010, vznikl v naší obci kroužek "Šikovné ruce". Tuto volnočasovou aktivitu založila a také vede paní Pavlína Csatlósová. Kroužek je určen pro děti, mládež a dospělé od 6-ti do 99-ti či více let. Všichni výtvarníci se pravidelně schází každý pátek od 16:00 do 17:00 hod. v místní knihovně. Učí se zde různým výtvarným technikám - od malování či kreslení na různé materiály a předměty, až po navlékání korálků. O zájmu, píli a šikovnosti všech dětí svědčí také fota, která si můžete prohlédnout. 

šikovné rucešikovné rucešikovné rucešikovné ruce