Obsah

Knihovnaknihovna

Kontakt: 

Adresa:
Přestavlky č.p. 56
413 01 Roudnice n.Labem

E-mail: obecni knihovna@prestavlky-rce.cz

Web: https://prestavlky.knihovna.info/

Výpůjční hodiny:
Středa 16 – 17 hodin

Knihovna nabízí tyto služby:

  • Veřejný internet
  • Výběr z knih ve vlastnictví knihovny cca 2000 knih
  • Výběr ze zapůjčených výměnných souborů Knihovny Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
  • Zapůjčení týdeníku Květy
  • MVS – meziknihovní výpůjční službu – za poplatek zajistíme knihu, kterou nemáme ve vlastním fondu, z kterékoli knihovny v ČR

 

Knihovna v Přestavlkách má svou tradici. Již v roce 1920 byla založena „Veřejná knihovnaobecní knihovna“. V krátké době, za podpory místního ochotnického divadelního kroužku, který na knihovnu finančně přispíval, vlastnila knihovna 200 kusů svazků knih.
    O práci s knihou se po 1. světové válce starali knihovníci František Křivan čp.25, Václav Pospíšil čp.30. Knihovna v té době neměla svoji místnost, knihovníci měli knihy doma a odtud je i půjčovali. Teprve když probíhala kolektivizace venkova a bylo zřízeno JZD, byly za knihovníka Stanislava Betky čp.43 knihy uloženy ve skříni místnosti JZD čp.64 a zde byly knihy i půjčovány. V roce 1952 byla knihovna přemístěna do zasedací místnosti MNV. Knihovnicí byla pí.Věra Krejzová čp.89 až do roku 1957. Od této doby až do roku 1971 byl knihovníkem p.Václav Mezek čp.6, od nového volebního období v r. 1972 přebral knihovnu p.Karel Bureš čp.25, který ji vedl až do konce roku 1976, kdy se pan Bureš odstěhoval. Od počátku roku 1977 se novou knihovnici se stala Marie Málkováčp.80, po dvou letech činnosti převzala vedení knihovny slečna Jana Vlčáková, která se v roce 1980 vdala a odstěhovala. Od roku 1980 vede knihovnu pí. Mužíčková Svatava. V roce 1979 bylo MNV zřízeno nové místo pro knihovnu v nevyužitém prostoru /závětří/ v kulturním domě. Po dvaceti letech se knihovna vrátila do bývalých prostor zasedací síně MNV, kde již v 70.letech byla umístěna. Po opravě budovy bývalého MNV, Obecním úřadem Přestavlky, byla knihovna přestěhována do tohoto domu, který slouží pouze pro potřeby místní knihovny a k provozu veřejného internetu..
    knihovnaOd roku 2003 spadá knihovna pod Obecní úřad Přestavlky s využitím čtvrtletních výměnných souborů od Knihovny Karla Hynka Máchy v Litoměřicích. Tyto výměnné soubory jsou velikou výhodou pro malé knihovny. Soubory obsahují nové tituly knih jak beletrie, naučné literatury, periodik a CD ROMy.knihovna