Obsah

AFK Přestavlky, z.s.

Z historie až po současnost kopané v Přestavlkách

 Na jaře roku 1930, došlo pod vedením pánů Josefa Lafanta a Františka kopanáSkřivana spolu s podporou starosty obce pana Jaroslava Satrana, k založení sportovního klubu SK Přestavlky. Sportovci si s velkým úsilím a po odpracování obrovského množství hodin, svépomocí vybudovali na skalnatém a nerovném terénu hřiště „Na Stráni“. Hřiště bylo slavnostně otevřeno 28.5.1931. Dodnes na něm stojí pískový kvádr s vytesaným datem, který tuto událost připomíná.

V roce 1931 byl také ustanoven první výbor ve složení: předseda: p. Josef Lafant a členové výborubyli: František Skřivan, Josef Podrábský, Antonín Kadeřábek, Ján Michalko a Václav Huja.

První sestava SK Přestavlky byla: Brankář. František Bílý a hráči. Václav Král, František Podrábský, Karel Kacerovský, František Krejza, František Fiala, Antonín Kindl, Zdeněk Švarc, Zdeněk Sváda, Václav Podrábský a František Šalda.

V dalších letech převzal starost o klub pan František Lafant a samozřejmě docházelo také k postupné obměně a rozšíření kádru. V roce 1950 převzalo z finančních důvodů patronát nad klubem JZD Rozvoj Přestavlky a oddíl nesl název „Rozvoj Přestavlky“.

Po roce 1960 doznal klub další změny na název „Dukla Přestavlky“. Klub začal poměrně úspěšně spolupracovat s místní vojenskou posádkou. V této době nastalo zřejmě jedno z nejúspěšnějších období kopané v Přestavlkách.

Pod vedením pánů Františka Lafanta a Ing. Jana Sčasného byl oddíl proslaven také v I. třídě, kde poměřil své síly s tak vyspělými kluby jako byla např. Budyně nad Ohří. Tehdy měla Dukla také své žáky. Pod názvem Dukla Přestavlky působil klub až do jeho rozpuštění v roce 1972.

Další éra přestavlcké kopané se začala psát v roce 1978, kdy byla obnovena činnost klubu a pod názvem TJ Přestavlky byl oddíl zařazen do IV. třídy litoměřického okresu. Hrálo se na hřišti u lesa k Nížebohům.

 Na obnovení činnosti měli velkou zásluhu pánové Karel BurešČestmír Bach, Jiří Knop a důstojníci Helis , Havran a další. Vzhledem k tomu, že z minulosti se nic nezachovalo, bylo nutné vše zakoupit – dresy, míče a další materiál potřebný pro chod klubu.

 V roce 1978 bojovali za čest klubu tito hráči: Čestmír Bach, Valerián Vlčák, František Horňák, Vratislav Kylísek, Jiří Knop, Miroslav Eisenhamer, Václav Vaněk, Čestmír Kalaš, Ludvík Helis a další. V následujících letech došlo k posílení mužstva o vojáky základní služby z místní posádky – pány Modlitbu (hráče Moravské Slávie Brno), Kočiše (Košice) a Hrazdíry (Blansko).

 Poslední dva jmenované zkoušel také Spartak Roudnice nad Labem.

 Dalším mezníkem přestavlkcké kopané byla 90-tá léta, kdy pod vedením předsedy pana Jaroslava Procházky došlo ke spojení oddílu s SK Dušníky. Záměr byl jednoduchý – bylo potřeba ušetřit na hostování hráčů a rozšířit kádry obou klubů.Hrálo se pod názvem SK Dušníky – Přestavlky „B“. Oddíl takto fungoval až do konce sezóny v roce 2010, kdy došlo k rozdělení klubu.

Ačkoli jsme se o tomto kroku dozvěděli vcelku pozdě – po ukončení sezóny, díky velkému úsilí se podařilo udržet chod klubu a po nutných administrativních úkonech, také oddíl pod názvem AFK Přestavlky přihlásit do IV. třídy soutěže.

Výbor pracuje ve složení: předseda: Pavel Večerka, místopředseda a sekretář: Ing. Viktor Seemann a členové výboru  Jaroslav Málek, Vojtěch Matouch, Petr Znamenáček ml., Ladislav Fidler a Alojz Koudelka.

 Klub je schopen fungovat jen díky tradiční dobrovolnosti všech členů výboru, hráčů a  také díky finanční podpoře obecního úřadu v čele s panem starostou obce Petrem Znamenáčkem st..

V současnosti se hraje na již nově vybudovaném areálu, kde se nachází také dětské hřiště. Hřiště na fotbal spolu s dětským koutkem si lidé v této obci zasloužili a oddíl kopané s tak dlouholetou tradicí, již také nutně potřeboval adekvátní zázemí. Podařilo se nám také stabilizovat klub po hráčské stránce.

Za připomenutí určitě stojí alespoň několik jmen, kteří od založení kopané v Přestavlkách až do současnosti za náš klub hráli.

Byli to pánové: z dávné minulosti – Bílý, Král, Podrábský Václav a František, Sváda, Kubíček, Klíma Josef, Krejza Antonín, Jaroslav a Míla, dále připomeňme Honzu Michalka – později hráče Roudnice nad Labem, Josef Baar – KOVO Děčín, Zdeněk Ščasný – reprezentant Československa, hráč DUKLY Praha, Sparty a Bohemians a též úspěšný tréner, dále Čestmír Bach, Jiří Knop, Milan Klíma st., Valerián a Ján Vlčák, Jaroslav Demeter st., Viktor Seemann, Jarda Málek, Němec Vladimír a Luboš, Jirka Burián a mnoho dalších.

 Takto bych mohl pokračovat ještě hodně dlouho a omlouvám se všem, které jsem nečetl.V každém případě je potřeba si neustále připomínat těžké začátky kopané v Přestavlkách a její pozdější úspěchy, ale také horší léta.

Dovoluji si říci, že zde pomalu nastartovali svou úspěšnou kariéru někteří výše jmenovaní hráči a také díky přestavlcké kopané vznikla mnohá přátelství a věřím, že se stále všichni rádi budou setkávat a vzpomínat.

Závěrem bych se chtěl ještě jednou omluvit, pokud jsem na někoho zapomněl, nebylo to úmyslem, čerpal jsem z dostupných pramenů svých předchůdců.

"Sportu zdar a fotbalu zvláště"

Pavel Večerka - předseda klubu